2015
09 dec Theater Ins Blau, Leiden try out  www.theaterinsblau.nl 
10 dec Theater Ins Blau, Leiden try out  www.theaterinsblau.nl 
11 dec Theater Ins Blau, Leiden première www.theaterinsblau.nl

16 dec Schouwburg Rotterdam  www.rotterdamseschouwburg.nl 

17 dec Frascati Amsterdam www.frascatitheater.nl
18 dec Frascati Amsterdam www.frascatitheater.nl
19 dec Frascati Amsterdam www.frascatitheater.nl

2016
5 jan Toneelschuur Haarlem www.toneelschuur.nl

09 jan Theater aan het Spui, Den Haag www.theateraanhetspui.nl
10 jan Theater aan het Spui, Den Haag www.theateraanhetspui.nl

27 feb Stadsschouwburg Utrecht www.ssbu.nl

 

Concept Joep van der Geest
Compositie Lam Lai
Dramaturgie Paul Slangen
Decoradvies Theun Mosk
Kostuumadvies Dorothee Curio 
Tekst o.a. Maarten Doorman
Dramaturgie Paul Slangen
Met Ton van der Meer, Milena Haverkamp, Niki Verkaar, Joep van der Geest en Lam Lai

 

Parool (15 december 2015)

Sander Janssens
“…Uiteindelijk komt de voorstelling tot de kern in een sterke monoloog van Van der Geest, waarin hij via allerlei om –en zijwegen vurig preekt voor meer openstelling naar het onbekende, een persoonlijke oproep die kundig verpakt zit in een lesje kunst –en muziektheorie.” …”De monoloog is het sterkst wanneer Van der Geest pleit voor meer openstelling naar de abstractie, de losse eindjes, het ontoereikende, de elementen waar je in eerste instantie niks mee kunt, maar waar altijd nog een tweede instantie voor is.” lees meer

Leidsch Dagblad (4 december 2015)

Theo de With

"Het is een pleidooi voor abstracte kunst’’, zegt  Joep van der Geest na afloop van een repetitie. Bij de Veenfabriek speelt muziek altijd een belangrijke rol. ,,Toen ik hier begon, wist ik niets van moderne muziek’’, vertelt  Joep van der Geest. ‘Ik vond het maar herrie. Dat had met een gebrek aan voorkennis te maken.”Daarom pakte de in Bodegraven opgegroeide Joep van der Geest anderhalf jaar geleden de kans om dit probleem in een voorstelling aan te snijden. ‘RAARRR’ is een theatervoorstelling en een lezing in één geworden. ,,De voorstelling begint met vijf mensen die gaan demonstreren voor abstracte kunst. Ze krijgen vervolgens onenigheid. Ik wil het een en ander uitleggen aan het publiek. Het personage van medespeler Ton van der Meer vindt uitleg onzin.’’ lees meer

RiRo Theater (12 december)

Piet van Kampen

"Want zegt hij (Joep van der Geest red.), nu nog steeds zijn composities uit de twintigste en eenentwintigste eeuw voor veel mensen alleen maar herrie. Ook wie wel van abstracte beeldende kunst houdt, haakt bij abstracte muziek nogal eens af. Met als motto 'muziek is belichaming van in klank besloten intelligentie' wil Van der Geest die mensen met zijn voorstellingover de streep trekken.

Na een muzikaal intermezzo volgt er een sterke monoloog van Joep van der Geest, geschreven in samenwerking met filosoof Maarten Doorman. …”Ik vind dat Van der Geest lof verdiend voor zijn lef om zo'n voorstelling te maken. En op dat eerste half uur na is de manier waarop hij zijn pleidooi vorm heeft gegeven zeker de moeite waard. Als toneelrecensent is het muziekgedeelte van de voorstelling natuurlijk niet mijn afdeling. Maar toch zeg ik dat ik het heel goede muziek vind.” lees meer

Theaterkrant (11 december)

Floris Solleveld

"RAARRR is, nogal meta, op een manier die het midden houdt tussen muziektheorie en vervreemdingstheater.”

“...Dat blijkt uiteindelijk, als iedereen zijn zegje heeft gedaan, een prima stuk, helemaal niet zo ‘raarrrr’ naar hedendaagse maatstaven: viool en cello, een opengewerkt toetsinstrument, een elektrische gitaar als percussie-instrument, een menselijke beatbox, wat elektronica en aan het eind een stukje striptease. - lees meer

SLEUTELSTAD (8 december 2015)

Over smaak valt niet te twisten; of juist wél. Wat de een mooi vindt, kan een ander verschrikkelijk lelijk vinden. Je moet dan in elk geval wel weten van het bestaan. Wat je niet kent… Onbekendheid met moderne muziek.” Dat is één van de drijfveren van regisseur/acteur Joep van der Geest om de muziektheaterproductie RAARRR te maken. 

 

“De voorstelling is gebaseerd op de vaststelling dat muziek van hedendaagse componisten buiten beeld lijkt gevallen. Ook op conservatoria is de aandacht voor moderne muziek minimaal. Het imago is ‘moeilijk’, ‘ontoegankelijk’, ‘onbegrijpelijk’ en er is veel te weinig aan gedaan om dat te veranderen. Kunst – en dat ís het – zou zichzelf moeten uitleggen. Wij zien dat dat niet zo werkt en dat je wel degelijk de context, de bedoeling mede moet aanreiken”. “Kunst zoekt grenzen op”, legt Van der Geest uit, “maar het is vreemd dat er wel voldoende aandacht is voor moderne beeldende kunst, literatuur en films, maar dat muziek bijna onzichtbaar is”. herbeluister de radio uitzending

 

LOS Magazine -NOV/DEC 2015

De Veenfabriek heeft iets uit te leggen

In de ruim tien jaar tijd heeft de Veenfabriek internationale bekendheid vergaard, maar er zijn ook nog steeds veel bezoekers die aangeven dat ze de voorstellingen ‘niet snappen’. Tijdens de nieuwe voorstelling RAARRR heeft de Veenfabriek ook wat uit te leggen. Waarom snappen we Mondriaan wèl en Louis Andriessen niet? Joep van der Geest (acteur en regisseur van RAARRR red.): "Als  acteur heb ik ervaren dat in de theaterwereld tekst vaak leidend is bij de samenstelling van een voorstelling. Bij ons zijn tekst en muziekcomposities juist gelijkwaardig. De voorstelling is een pleidooi voor abstracte kunst. Dat dat niet moeilijk is maar juist heel makkelijk: als je maar begrijpt waaróm het gebeurt." Ton van der Meer: Met die uitleg geven we geen oordeel of iets goed of slecht is. Joep: "Dat is waar, maar het leidt wel tot meer begrip en acceptatie. Daarom vind ik juist dat mensen die niks met pling-plong muziek hebben moeten komen."

SCENES 

Piep. Knor. Het is het cliché dat modern-klassieke muziek aankleeft. In de tien jaar dat Van der Geest deelgenoot is van hedendaagse muziek, groeide die voor hem van onbereikbare verre vriend uit tot goede buur. In samenwerking met de jonge componiste Lam Lai uit Hong Kong en drie acteurs gaat Van der Geest goedgemutst rebelleren tegen het hermetische imago van serieuze moderne muziek, om de mysterieuze kracht die zij in zich heeft op een theatrale manier te vieren.

MAG

"Het begon allemaal met een lezing van componist John Cage, waarin hij zijn muziek uitlegde en tegelijkertijd in praktijk bracht, “ vertelt Joep van der Geest. …Joep wil met RAARRR een lans breken voor abstracte kunst. “RAARRR gaat niet alleen over moderne muziek maar over abstracte kunst in het algemeen. Veel mensen vinden abstracte kunst onbegrijpelijk, maar context kan je een weg wijzen in die onbegrijpelijkheid."

 

Logo Brussels ETO Brand HKverkleind3

 

logo fpk           logo fonds 21 aangepast

 

 

logo cultuurfonds cmyk web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over de voorstelling

Wie zie je? Muzikanten, acteurs en een muis.
Wat zie je? Altviool, geprepareerde piano, cello, percussie, katheder en een vaas vol bloemen.
Wat hoor je? Een nieuwe compositie van Lam Lai en een twijfelachtige lezing over het weten.
Wat begrijp je? Een gedeelte wel en een gedeelte niet.

Na 10 jaar ervaring als acteur van Nederlands meest vooruitstrevende muziektheaterensemble initieert Joep van der Geest nu de geestige muziektheatrale lectureperformance RAARRR. De moderne muziek is in die periode voor hem van onbereikbare verre vriend veranderd in een goede buur. Hand in hand met de jonge componiste Lam Lai uit Hong Kong en vaste muzikale en theatrale krachten van de Veenfabriek zal van der Geest met RAARRR rebelleren tegen het hermetische imago van moderne muziek en tegelijkertijd de mysterieuze kracht die zij in zich heeft vieren. Een muziektheatraal hedendaags pleidooi voor romantiek.