De Veenfabriek werkt jaarlijks met een parapluthema. Alle stukken, alle gedachten, alle sidelines (Veenproeven, debatten, contacten met wetenschappers et cetera) staan dat jaar in het teken van dat thema. In seizoen 2010-2011 is het thema 'Geloof / ongeloof’ gekozen omdat we steeds meer gegrepen worden door de veranderende ideologie van de politiek in de democratie. Geloven we eigenlijk nog in het eeuwenoude concept dat democratie heet? 

De Veenfabriek heeft een denktank opgezet van wetenschappers uit velerlei disciplines; hoogleraren communicatie, natuurkunde, rechtsgeleerdheid, kunstgeschiedenis, talen, wijsbegeerte, een breed elftal mannen en vrouwen dat het interessant en aangenaam vindt om te kijken hoe wij werken. We debatteren in kleinere groepen, aan de hand van het thema. Een van de onderdelen is op het moment bijvoorbeeld ‘geluk’. Aanleiding is Europees Voorzitter Herman Van Rompuy, die het boek ‘Geluk. The world book of happiness’ als Nieuwjaarscadeau aan alle wereldleiders stuurt. In de begeleidende brief pleit hij er uitdrukkelijk voor om geluk, levenskwaliteit en welbevinden van mensen bovenaan de politieke agenda te zetten. We hebben ‘onze’ wetenschappers gevraagd het boek te lezen en naar aanleiding daarvan gaan we in gesprek.

2011-2012
GELOOF/ONGELOOF

De Veenfabriek werkt jaarlijks met een parapluthema. Alle stukken, alle gedachten, alle sidelines (Veenproeven, debatten, contacten met wetenschappers et cetera) staan dat jaar in het teken van dat thema. In seizoen 2010-2011 is het thema 'Geloof / ongeloof’ gekozen omdat we steeds meer gegrepen worden door de veranderende ideologie van de politiek in de democratie. Geloven we eigenlijk nog in het eeuwenoude concept dat democratie heet?
Lees meer »


Netwerk Democratie verzamelt alle bevindingen, reacties, gedachten, en data van debatten en bijeenkomsten op een blog: www.geloofongeloof.nl

tekening Denktank_31-10-web

2010-2011
PLATTELAND ALS PODIUM

De Veenfabriek heeft met Platteland als Podium het initiatief genomen om in 2010 een muziektheaterproject te produceren waarin het platteland, de relatie met de stad en het boerenbestaan centraal staan. Het zijn zowel moeilijkheden die men op het platteland tegenkomt als de schoonheid van het leven daar die de inspiratiebron vormen. 

Platteland als Podium trapte af op 9 oktober 2010 met een groots ontbijt voor 280 personen op een boerderij-locatie, speelde zich vervolgens gedurende enkele maanden wisselend af in Leiden en op locatie in de polder (Warmond, Gemeente Teylingen) en eindigde in maart 2011 met een weekend in Paradiso Amsterdam. 
Lees meer »