Veenproef IK WIL MIJN GELD TERUG 9 mei 2012, Ewald Engelen over de bancaire crisis


1e denktankbijeenkomst 31-10-2011

Marcel Boumans
 


Tineke Cleiren


David Kweksilber


Julian Maiwald & Rebekka Wörmann


Reinout Bussemaker


Wim Vos


Rudi Westendorp


Lonneke van Eden


Rick Spaan


Lizzy Timmers


Laetitia Smit


Wim VosUtopisch Nest – Jonas Staal


Debat naar aanleiding van BANG 21 januari 2012 | Sphinx Maastricht in Centre Ceramique


Geloof/Ongeloof

In 2011 – 2012 richtte de Veenfabriek zich op het thema Geloof/Ongeloof: Geloven we nog in de samenleving? Er werden muziektheatervoorstellingen gemaakt, in samenwerking met Netwerk Democratie en hoogleraar culturele antropologie Dorien Zandbergen werden workshops en debatten georganiseerd. Op Veenproefavonden bediscussieerden we het thema vanuit verschillende invalshoeken. Door al deze activiteiten werd het ons duidelijk dat het beantwoorden van de vraag naar het geloof in de samenleving eigenlijk onmogelijk is. Het is een gegeven dat er altijd een samenleving zal zijn waar wij allemaal deel van uitmaken. De kwestie is veel eerder dat het nodig is om voor onszelf als individu een positie binnen die samenleving te bepalen. De vele mogelijkheden die onze samenleving biedt, vereist een bewuste verhouding tot die samenleving, willen we niet het gevoel hebbe zelf richtingloos te zijn. De gedachte die opkomt is dat het niet zozeer nodig is om de richting van de samenleving te bepalen, als wel onze eigen richting binnen die in complexiteit en gelaagdheid toenemende samenleving bewsut kiezen. Een onderwerp dat als inspiratie dient voor het thema van volgend jaar: Kracht/Toekomst: Waar vinden we de kracht om na te denken over de toekomst?